YBA 205 | ALTINBOĞA

YBA 205

 Gaz Tipi
 Gas Type
 Giriş Basıncı
 Inlet Pressure (Bar)
Çalışma Basıncı
Operating Pressure (mbar)
  LPG

  0,3 - 16

               0-2
Kapasite
Capacity  
(kg / h )
Bağlantılar / Connections
Giriş / Inlet Çıkış / Outlet

0-8

G2,G4,G8,G9, G10, G12 , H50-H51
1