YBA 205  | ALTINBOĞA

YBA 205

  Gaz Tipi
  Gas Type
 Giriş Basıncı
 Inlet Pressure (Bar)
 Çalışma Basıncı
 Operating Pressure (Bar)
  LPG

  0,3 - 16

              0-2
Kapasite
Capacity  
(kg / h )
Bağlantılar / Connections
Giriş / Inlet Çıkış / Outlet
0-8
 G1, G2, G4, G7
 
 H50 - H51
0