YB 206 | ALTINBOĞA

YB 206

  Gaz Tipi
  Gas Type
 Giriş Basıncı
 Inlet Pressure (Bar)
 Çalışma Basıncı
 Operating Pressure (Bar)
  LPG

  0,3 - 16

            0- 4
Kapasite
Capacity  
(kg / h )
Bağlantılar / Connections
Giriş / Inlet Çıkış / Outlet

0 - 12

 G4 / G8  H50 - H51
1