MGG 307 | ALTINBOĞA

MGG 307

  Gaz Tipi
  Gas Type
 Giriş Basıncı
Inlet Pressure (Bar)
Çalışma Basıncı
Operating Pressure (mbar)
  LPG
  Propane
  Butane

 0,3 - 16 
    1 - 16
 0,3 - 7,5

      29
Kapasite
Capacity  
(kg / h )
Bağlantılar / Connections
Giriş / Inlet Çıkış / Outlet

1

 G50   H51
1