MEK 320 A3 | ALTINBOĞA

MEK 320 A3

 Gaz Tipi
 Gas Type
Giriş Basıncı
Inlet Pressure (Bar)
Çalışma Basıncı
Operating Pressure (mbar)
 LPG
 Propane
 Butane

  0,3 - 16 
     1 - 16
  0,3 - 7,5

              29
Kapasite
Capacity  
(kg / h )
Bağlantılar / Connections
Giriş / Inlet Çıkış / Outlet

1

   G50   H51
1