MEK 318 | ALTINBOĞA

MEK 318

  Gaz Tipi
  Gas Type
Giriş Basıncı
Inlet Pressure (Bar)
Çalışma Basıncı
Operating Pressure (mbar)
  LPG
  Propane
  Butane   

  0,3 - 16 
     1 - 16
  0,3 - 7,5

             29
Kapasite
Capacity  
(kg / h )
Bağlantılar / Connections
Giriş / Inlet Çıkış / Outlet
1/1,5  
 G52

 
 H51
0