MTKD 310 | ALTINBOĞA

MTKD 310

  Gaz Tipi
  Gas Type
 Giriş Basıncı
 Inlet Pressure (Bar)
 Çalışma Basıncı
 Operating Pressure (mbar)
  LPG

  0,5 - 7,5

            29
Kapasite
Capacity  
(kg / h )
Bağlantılar / Connections
Giriş / Inlet Çıkış / Outlet

2

  G50   H51
1