MEK 700Y | ALTINBOĞA

MEK 700Y

Gaz Tipi
Gas Type
Giriş Basınca
Inlet Pressure (Bar)
Çalışma Basıncı
Operating Pressure (mbar)
LPG
Propane
Butane

0,3-16
1-16
0,3-7,5

 29
Kapasite
Capacity  
(kg / h )
Bağlantılar / Connections
Giriş / Inlet Çıkış / Outlet
1,8   G50 H50 /  H51
2