W 405N | ALTINBOĞA

W 405N

Gaz Tipi
Gas Type
Giriş Basınca
Inlet Pressure (Bar)
Çalışma Basıncı
Operating Pressure (mbar)
LPG
Propane
Brutane

0,3-16
1-16
0,3-7,5

 29
Kapasite
Capacity  
(kg / h )
Bağlantılar / Connections
Giriş / Inlet Çıkış / Outlet
 1,5  G62(35 MM.)  H9 (3/8)
2