W 405 | ALTINBOĞA

W 405

Gaz Tipi
Gas Type
Giriş Basıncı
Inlet Pressure (Bar)
Çalışma Basıncı
Operating Pressure (mbar)

LPG

Propane

Butane

 03,-16

1-16

0,3-7,5

            29
Kapasite
Capacity  
(kg / h )
Bağlantılar / Connections
Giriş / Inlet Çıkış / Outlet
1,5
 G62 (35 mm)
 
H9 (3/8)
2