WI 500 | ALTINBOĞA

WI 500

  Gaz Tipi
  Gas Type
 Giriş Basıncı
 Inlet Pressure (Bar)
Çalışma Basıncı
Operating Pressure (Bar)
  LPG

  0,3 - 16

          0-2
Kapasite
Capacity  
(kg / h )
Bağlantılar / Connections
Giriş / Inlet Çıkış / Outlet
0 - 8  
G56

 
 H50 / H51
0