YB 208 | ALTINBOĞA

YB 208

  Gaz Tipi
  Gas Type
 Giriş Basıncı
 Inlet Pressure (Bar)
 Çalışma Basıncı
 Operating Pressure (Bar)
  LPG

  0,3 - 16

          0-4
Kapasite
Capacity  
(kg / h )
Bağlantılar / Connections
Giriş / Inlet Çıkış / Outlet
0 - 12  
 1/4''

 
 1/4''
1