MEK 316 | ALTINBOĞA

MEK 316

  Gaz Tipi
  Gas Type
 Giriş Basıncı
 Inlet Pressure (Bar)
Çalışma Basıncı
Operating Pressure (mbar)
  LPG
  Propane
  Butane

  0,3 - 16 
     1 - 16
  0,3 - 7,5

             29
Kapasite
Capacity  
(kg / h )
Bağlantılar / Connections
Giriş / Inlet Çıkış / Outlet

1/1,5


 G50
 
 H51
1