MTKGS 309 | ALTINBOĞA

MTKGS 309

  Gaz Tipi
  Gas Type
  Giriş Basıncı
  Inlet Pressure (Bar)
Çalışma Basıncı
Operating Pressure (mbar)
  LPG

   0,5 - 7,5

          29
Kapasite
Capacity  
(kg / h )
Bağlantılar / Connections
Giriş / Inlet Çıkış / Outlet

2

  G50   H51
1