PD 303 | ALTINBOĞA

PD 303

  Gaz Tipi
  Gas Type
 Giriş Basıncı
 Inlet Pressure (Bar)
Çalışma Basıncı
Operating Pressure (mbar)
  LPG

  0,5 - 7,5

           29
Kapasite
Capacity  
(kg / h )
Bağlantılar / Connections
Giriş / Inlet Çıkış / Outlet
 2

 G50

 H51
1