MB 305 | ALTINBOĞA

MB 305

Gaz Tipi
Gas Type
Giriş Basıncı
Inlet Pressure (Bar)
Çalışma Basıncı
Operating Pressure (mbar)
LPG

 0,3 - 16

           29
Kapasite
Capacity  
(kg / h )
Bağlantılar / Connections
Giriş / Inlet Çıkış / Outlet

2

G50  H51
1