W 402 | ALTINBOĞA

W 402

 Gaz Tipi
 Gas Type
Giriş Basıncı
Inlet Pressure (Bar)
Çalışma Basıncı
Operating Pressure (mbar)
 LPG

 0,3 - 16

             29
Kapasite
Capacity  
(kg / h )
Bağlantılar / Connections
Giriş / Inlet Çıkış / Outlet

2

 G56  H51
1