WI 501N | ALTINBOĞA

WI 501N

Gaz Tipi
Gas Type
Giriş Basınca
Inlet Pressure (Bar)
Çalışma Basıncı
Operating Pressure (Bar)
LPG
Propane
Brutane

0,3-16
1-16
0,3-7,5

 0-2 
Kapasite
Capacity  
(kg / h )
Bağlantılar / Connections
Giriş / Inlet Çıkış / Outlet
0-8   G62  H9
2