WI 501 | ALTINBOĞA

WI 501

Gaz Tipi
Gas Type
Giriş Basınca
Inlet Pressure (Bar)
Çalışma Basıncı
Operating Pressure (Bar)
LPG

0,3 - 16

         0-2
Kapasite
Capacity  
(kg / h )
Bağlantılar / Connections
Giriş / Inlet Çıkış / Outlet
0 - 8    G56  H50 / H51
1