WI 501 A1 | ALTINBOĞA

WI 501 A1

  Gaz Tipi
  Gas Type
 Giriş Basıncı
 Inlet Pressure (Bar)
Çalışma Basıncı
Operating Pressure (Bar)
  LPG

  0,3 - 16

          0-2
Kapasite
Capacity  
(kg / h )
Bağlantılar / Connections
Giriş / Inlet Çıkış / Outlet

0 - 8

 G56  H51
0