YBM 200-D | ALTINBOĞA

YBM 200-D

  Gaz Tipi
  Gas Type
 Giriş Basıncı
 Inlet Pressure (Bar)
Çalışma Basıncı
Operating Pressure (Bar)
  LPG

  0,3 - 16

           20 - 70
Kapasite
Capacity  
(kg / h )
Bağlantılar / Connections
Giriş / Inlet Çıkış / Outlet

1

G50 H51
1