YBM 200-B | ALTINBOĞA

YBM 200-B

  Gaz Tipi
  Gas Type
 Giriş Basıncı
 Inlet Pressure (Bar)
Çalışma Basıncı
Operating Pressure (Bar)
  LPG

  0,3 - 16

             0-2
Kapasite
Capacity  
(kg / h )
Bağlantılar / Connections
Giriş / In   
0-8
G50
 
H50
0