YBB 202 | ALTINBOĞA

YBB 202


Gaz Tipi
Gas Type
Giriş Basınca
Inlet Pressure (Bar)
Çalışma Basıncı
Operating Pressure (Bar)
LPG

0,3-16

 0-2
Kapasite
Capacity  
(kg / h )
Bağlantılar / Connections
Giriş / Inlet Çıkış / Outlet
 0-8  G50  
H50
 
1