YBD 201 | ALTINBOĞA

YBD 201

  Gaz Tipi
  Gas Type   
Giriş Basıncı
Inlet Pressure (Bar)
Çalışma Basıncı
Operating Pressure (Bar)
   LPG      0,3 - 16         0-2
Kapasite
Capacity  
(kg / h )
Bağlantılar / Connections
Giriş / Inlet Çıkış / Outlet
0 - 8 G50 H50
1