VS 114 | ALTINBOĞA

VS 114

 Gaz Tipi
 Gas Type
 Giriş Basıncı
 Inlet Pressure (Bar)
 Çalışma Basıncı
 Operating Pressure (mbar)
 LPG
 Propane
 Butane

 0,3 - 16 
    1 - 16
 0,3 - 7,5

           29 / 37 / 50
Kapasite
Capacity  
(kg / h )
Bağlantılar / Connections
Giriş / Inlet Çıkış / Outlet
1 /1,5 / 1,8  
G1,G2,G4,G8

 
 H50

TS EN 16129

1