TK 404 A3 | ALTINBOĞA

TK 404 A3

  Gaz Tipi
  Gas Type
 Giriş Basıncı
 Inlet Pressure (Bar)
Çalışma Basıncı
Operating Pressure (mbar)
  LPG
  Propane
  Brutane

  0,3 - 16 
     1 - 16
  0,3 - 7,5

          29 / 37 / 50
Kapasite
Capacity  
(kg / h )
Bağlantılar / Connections
Giriş / Inlet Çıkış / Outlet
0-4
  G7
 
  H50 - H51
0