TK 404 A2 | ALTINBOĞA

TK 404 A2

 Gaz Tipi
 Gas Type
 Giriş Basıncı
 Inlet Pressure (Bar)
Çalışma Basıncı
Operating Pressure (mbar)
  LPG
  Propane
  Butane

 0,3 - 16 
    1 - 16
 0,3 - 7,5

          29 / 37 / 50
Kapasite
Capacity  
(kg / h )
Bağlantılar / Connections
Giriş / Inlet Çıkış / Outlet
0-4

  G10

  H50 - H51

TS EN 16129

1