VS 100 | ALTINBOĞA

VS 100

 Gaz Tipi
 Gas Type
 Giriş Basıncı
 Inlet Pressure (Bar)
 Çalışma Basıncı
 Operating Pressure (mbar)
 LPG
 Propane
 Butane

  0,3 - 16 
     1 - 16
  0,3 - 7,5

             29 / 37 / 50
Kapasite
Capacity  
(kg / h )
Bağlantılar / Connections
Giriş / Inlet Çıkış / Outlet
1,5
  G4 , G12
 
  H51
1