VS 114 A5 | ALTINBOĞA

VS 114 A5

 Gaz Tipi
 Gas Type
 Giriş Basıncı
 Inlet Pressure (Bar)
 Çalışma Basıncı
 Operating Pressure (mbar)
 LPG
 Propane
 Brutane

 0,3 - 16 
     1 -16
 0,3 - 7,5

           29 / 37 / 50
Kapasite
Capacity  
(kg / h )
Bağlantılar / Connections
Giriş / Inlet Çıkış / Outlet
1 /1,5/1,8
 G4
 
 H50 - H51
1