VS 114 A3 | ALTINBOĞA

VS 114 A3

  Gaz Tipi
  Gas Type
  Giriş Basıncı
  Inlet Pressure (Bar)
  Çalışma Basıncı
  Operating Pressure (mbar)

 LPG
 Propane
 Brutane

  0,3 - 16 
     1 - 16
  0,3 - 7,5

           29 / 37 / 50
Kapasite
Capacity  
(kg / h )
Bağlantılar / Connections
Giriş / Inlet Çıkış / Outlet
1/1,5/1,8
 G10
 
 H50
1